Kiến thức phong thủy cơ bản về Ngũ hành, Âm dương, bạn đã biết?

Theo học thuyết Âm dương, mọi sự vật đều có sự biến đổi, tiến hóa liên tục theo thời gian. Những sự biến đổi liên tục đó có thể tương sinh, tương hỗ lẫn nhau, nhưng cũng có thể tương khắc, áp chế lẫn nhau.

phong-khach-can-ho-nam-do-complex-21
Âm dương, ngũ hành là những yếu tố cơ bản và là nền móng trong phong thủy học. Thế nhưng bạn đã hiểu thế nào là Ngũ hành, Âm dương hay chưa? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những nhất về hai yếu tố này nhé.

 

Theo học thuyết Âm dương, mọi sự vật đều có sự biến đổi, tiến hóa liên tục theo thời gian. Những sự biến đổi liên tục đó có thể tương sinh, tương hỗ lẫn nhau, nhưng cũng có thể tương khắc, áp chế lẫn nhau.

Âm dương là những đặc điểm, tính chất của mọi sự vật tồn tại trong vũ trụ này. Âm dương thể hiện sự đối nghịch, mâu thuẫn trong từng đặc điểm, tính chất ấy của mọi sự vật, hiện tượng; đồng thời nó cũng giúp giải thích được bản chất của những sự biến đổi, tiến hóa thông qua những mâu thuẫn ấy. Mọi sự vật trong vũ trụ này đều có tính âm dương. Từ những thứ khổng lồ như mặt trăng, mặt trời cho tới bé tí như những phân tử, tế bào.

Tuy âm dương giống như hai mặt của một vấn đề, hai khía cạnh đối lập, mâu thuẫn nhau nhưng thực chất trong âm có dương, trong dương lại có âm. Chúng vừa mâu thuẫn nhưng cũng vừa thúc đẩy nhau cùng tồn tại và phát triển.

Những đặc điểm mang tính tích cực như nóng, sáng, tiến lên, năng động, hướng ngoại… là thuộc phần dương. Ngược lại, những đặc điểm trái ngược mang tính tiêu cực như lạnh, tối, đi xuống, hướng nội…lại thuộc phần âm. Tích cực hay tiêu cực ở đây không mang hàm ý chỉ sự tốt hay xấu mà chỉ là một cách miêu tả những đặc tính ấy.

Kiến thức phong thủy cơ bản về Ngũ hành.

Theo học thuyết Ngũ hành thì mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ này đều được tạo nên và chi phối bởi 5 yếu tố bao gồm Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Cũng giống như trong học thuyết Âm dương, 5 yếu tố trong ngũ hành cũng bao hàm sự tương sinh, tương khắc lẫn nhau. Cụ thể:

Và cũng giống như luật mâu thuẫn đã nói tới, trong sự tương khắc lại bao hàm cả yếu tố tương sinh và ngược lại. Những yếu tố tương sinh, tương khắc cũng như âm và dương, tuy mâu thuẫn nhau nhưng cũng chứa đựng nhau, hỗ trợ nhau phát triển, tạo nên sự vận động của mọi sự vật, hiện tượng.

Trên đây là những kiến thức phong thủy cơ bản về Ngũ hành, Âm dương. Hi vọng rằng bạn có thể ứng dụng chúng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu về kiến thức phong thủy sau này của mình để áp dụng vào cuộc sống.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *