vòng tay

Mơ hồ vòng tay may mắn – phân loại và ý nghĩa của nó

vong-da-ho-ly

Trong văn hóa phương Đông, khi nhắc tới ngọc người ta ngầm hiểu là ngọc cẩm thạch, (hay loại chất lượng cao còn gọi là ngọc phỉ thúy), Người Việt